Om Aniara

Vi är en samfällighet i kvarteret Aniara i Vällingby församling som består av 81 radhus och 11 kedjehus på Tumultgränd i Kälvesta, nära gränsen till Järfälla.

Samtliga 92 fastighetsägare är obligatoriskt medlemmar i föreningen.

Anläggningssamfälligheten består av ledningar för vatten, avlopp, fjärrvärme, el och gatubelysning, värmecentral, kabel-tv-anläggning, vägar, parkeringsplatser, biltvättplatser, trädgårdsanläggningar med träd- och buskplanteringar, lekplatser, två förrådsbodar, skyltar, plank m.m.

Styrelse

Om du vill kontakta styrelsen, skicka ett mail till:
styrelsen@aniara.se

  • Maria Rosqvist (116), ledamot ordförande
  • Carina Priks Karoiu (22), ledamot vice ordförande
  • Sara Åsbrink (20), ledamot sekreterare
  • Annika Hall (110), ledamot
  • Christian Östring(142), ledamot
  • Vakant (), suppleant
  • Vakant(), suppleant

Stadgar

Protokoll från årsstämmor

Mer om Aniara