Om Aniara

Vi är en samfällighet i kvarteret Aniara i Vällingby församling som består av 81 radhus och 11 kedjehus på Tumultgränd i Kälvesta, nära gränsen till Järfälla.

Samtliga 92 fastighetsägare är obligatoriskt medlemmar i föreningen.

Anläggningssamfälligheten består av ledningar för vatten, avlopp, fjärrvärme, el och gatubelysning, värmecentral, kabel-tv-anläggning, vägar, parkeringsplatser, biltvättplatser, trädgårdsanläggningar med träd- och buskplanteringar, lekplatser, två förrådsbodar, skyltar, plank m.m.

Styrelse

Om du vill kontakta styrelsen, skicka ett mail till:
styrelsen@aniara.se

  • Christian Östring(142), ledamot ordförande
  • Carina Priks Karoiu (22), ledamot vice ordförande
  • Michael Berglund (112), ledamot
  • Mikael Engström(80), ledamot
  • Markus Holst (92), ledamot
  • Anders Ullebo (172), suppleant
  • Jessica Öhlund Andersson (188), suppleant

Stadgar

Protokoll från årsstämmor

Mer om Aniara