Om Aniara

Vi är en samfällighet i kvarteret Aniara i Vällingby församling som består av 81 radhus och 11 kedjehus på Tumultgränd i Kälvesta, nära gränsen till Järfälla.

Samtliga 92 fastighetsägare är obligatoriskt medlemmar i föreningen.

Anläggningssamfälligheten består av ledningar för vatten, avlopp, fjärrvärme, el och gatubelysning, värmecentral, kabel-tv-anläggning, vägar, parkeringsplatser, biltvättplatser, trädgårdsanläggningar med träd- och buskplanteringar, lekplatser, två förrådsbodar, skyltar, plank m.m.

Styrelse

Om du vill kontakta styrelsen, skicka ett mail till:
aniara_styrelse@hotmail.com

  • Maria Rosqvist (116), ordförande
  • Carina Priks Karoiu (22), ledamot
  • Jonas Erlandsson (144), ledamot
  • Simon Lundhag (136), ledamot
  • Henrik Stensvad (192), ledamot
  • Per Sandström (184), suppleant
  • Anders Odedal (72), suppleant

Mer om Aniara