Uppmaning inför sommaren

Nu är äntligen sommarn och semestern här för många och då finns det några saker som är extra viktiga att tänka på kring vår närmiljö. Så innan vi sjunker ner i solstolarna med en härlig bok eller gör den där efterlängtade resan eller något annat skoj så är det bra om vi ser över våra häckar, träd och andra växtligheter, så att dom inte hänger ut över vägarna i området, men också så att det inte växer igen helt och gör så att tjuvar kan arbeta ostört.

För allas säkerhet så är det viktigt att alla håller efter sina häckar och annan växtlighet så att dessa inte sticker ut över kantstenarna och skymmer sikten på våra vägar och skyltar.

Informera gärna grannarna när ni åker bort och se över höjden på häckarna så att det går att se om någon rör sig inne på tomten för att minska inbrottsriskerna.
Be gärna en granne ta hand om posten också.

Det går såklart inte att helt förebygga inbrott men gå gärna in på Grannsamverkans hemsida och se över listan på tips och åtgärder här https://samverkanmotbrott.se/brottsforebyggande-tips-och-atgarder/

Sommarhälsningar

Aniaras styrelse