Kontakt

Styrelsen

styrelsen@aniara.se

Tekniskt ansvarig / värme och tillsynsman

Sathees
E-post: satheess@gmail.com
Tel: 070-7407658

Postadress

Aniaras samfällighet
Tumultgränd 8
162 47 Vällingby