Kalender

Årsstämma

Nästa årsstämma hålls i Sörgårdsskolans matsal tisdagen 2023-03-21 kl. 18.00. Kallelse med handlingar inför stämman utsänds senare. Motioner till stämman ska lämnas till styrelsen senast 2023-02-19. Motioner skickas per e-post till styrelsen@aniara.se eller läggs i föreningens brevlåda vid anslagstavlan. Motion ska innehålla en tydlig förklaring av ärendet samt förslag på lösning och om det krävs ett budgetförslag.

Vårstädning 2023 – 25 april kl. 18.00

25 april klockan 18.00 är det dags för vår årliga vårstädning. Vi ses på utsatt tid i vändzonen. Vår eminenta fritidsgrupp bjuder på förtäring efter avslutad städning. Vi hoppas på en fin dag och att många som vill komma ut och hjälpas åt!

Vänligen styrelsen

Höststädning 2023 – 22 oktober kl. 10.00

22 Oktober klockan 10.00 är det dags för vår årliga höststädning. Vi ses på utsatt tid i vändzonen. Vår eminenta fritidsgrupp bjuder på förtäring efter avslutad städning. Vi hoppas på en fin dag och att många som vill komma ut och hjälpas åt!

Vänligen styrelsen