Planerat avbrott i fjärrvärmeleveransen 2022-11-02

Vi har fått nedan information från Stockholm Exergi

Hej!

Viktig information avseende planerat arbete på fjärrvärmenätet i: 
Kälvesta. Ripvidet 1, 57. Junfrulinet 34. Jordrevan 37. Skogsnävan 1. Björnboda 55. Nibelungen 66. Tristan 1. Argbiggan 21. Aladdin 66. Låglandet 8. Rigoletto 47. Aniara 22. Muntra Fruarna 43

Fjärrvärmen kommer att vara avstängt under perioden:

Från 2022-11-02 08:00
Till  2022-11-02 18:00

För mer information besök www.stockholmexergi.se/avbrott

Uppmaning inför sommaren

Nu är äntligen sommarn och semestern här för många och då finns det några saker som är extra viktiga att tänka på kring vår närmiljö. Så innan vi sjunker ner i solstolarna med en härlig bok eller gör den där efterlängtade resan eller något annat skoj så är det bra om vi ser över våra häckar, träd och andra växtligheter, så att dom inte hänger ut över vägarna i området, men också så att det inte växer igen helt och gör så att tjuvar kan arbeta ostört.

För allas säkerhet så är det viktigt att alla håller efter sina häckar och annan växtlighet så att dessa inte sticker ut över kantstenarna och skymmer sikten på våra vägar. Se även över höjden på häckarna så att det går att se om någon rör sig inne på tomten för att minska inbrottsriskerna.

Det går såklart inte att helt förebygga inbrott men gå gärna in på Grannsamverkans hemsida och se över listan på tips och åtgärder här

Lediga poster

Det är snart dags för Aniaras årsstämma den 22:a maj och vi har ett flertal poster som behöver tillsättas.
Att som medlem vara delaktig i en Samfällighet är viktigt för att kunna hålla nere avgifterna, men är också ett bra sätt att lära känna sina grannar.
Dom poster som vi inte kan fylla med våra medlemmar, tvingas vi ta in externa resurser som kostar mer och höjer avgiften för alla medlemmar.

Styrelsen
Ledamot Styrelseordförande, väljs på 2 år
Ledamot, väljs på 2 år
Ledamot, väljs på 2 år
Suppleant, väljs på 1 år

Valberedning
Ledamot Sammankallande, väljs på 1 år
Ledamot, väljs på 1 år

Tekniskt ansvarig, väljs på 1 år

Anmäl intresse till styrelsen@aniara.se
Skriv vad du heter, vilket gatunummer du bor på och vilken eller vilka poster du kan tänka dig så sätter vi upp dig på listan för val på årsstämman.
Med vänliga hälsningarStyrelsen (tf Valberedning då vi inte har någon på den posten)