Historik

Ursprungligen disponerades fastigheterna med tomträtt, men numera har de flesta friköpt marken. Området uppfördes 1970-71. Ledningar, vägar och andra gemensamma anläggningar förvaltades först av Ekonomiska föreningen Aniara, som 1994 ombildades till Aniaras samfällighetsförening

Nedan är några bilder från bygget av Tumultgränd 30.