Sommarfesten inställd!

Det har framkommit till styrelsens kännedom att en Samfällighet inte får bekosta t ex en Sommarfest och det ligger inte heller inom styrelsens uppdrag att anordna den typen av aktiviteter.
Detta gäller även om Samfälligheten har fattat ett stämmobeslut då en fest ses som ”främmande för föreningens ändamål” Därför känner vi i styrelsen att vi nu inte har något annat val än att ställa in Sommarfesten.
Däremot är t ex korv med bröd vid föreningsaktiviteter som städdagarna okej då det anses främja föreningen.

Det finns inget som hindrar att medlemmar anordnar fester och andra aktiviteter själva, men att dom då gör det utan Samfällighetens stöd.