Vi vill härmed bjuda in alla medlemmar till vår nya kommunikationsplattform Boappa 😀

Hej alla grannar!

Vi vill härmed bjuda in alla medlemmar till vår nya kommunikationsplattform Boappa 😀 som kommer vara vår informationskanal inom Aniara efter den 1:a oktober 2023 och som är igång redan nu.

Vi tror att Boappa som idag används av fler än 3000 andra samfälligheter också kan hjälpa oss att kommunicera inom föreningen på ett snabbt och smidigt sätt och kommer att ersätta Aniaras hemsida, Facebook grupp samt informationsbrev i brevlåda. Kallelser och protokoll gällande årsstämma kommer fortsatt delas ut i brevlåda.
Boappa finns både som websida http://boappa.se/ och som mobilapp och är en tjänst från SBAB.
Vi kommer att fylla på med information löpande och här kommer lite tips på vad man kan göra i Boappa

– I flödet delar du inlägg som rör alla i föreningen samt tar del av viktig information.

– I chatten skickar du privata meddelanden och skapar gruppchattar för specifika intressen (ex träning, barnaktiviteter, odlingstips) samt ställer frågor till oss i styrelsen.

– Under förening kommer du hittar viktiga dokument och kalenderhändelser.

– Här kan du även göra felanmälan, få svar på vanliga frågor samt köpa och sälja prylar.

– Kom ihåg att fylla i din profil, gärna med en bild på dig själv och lite information om vem du är. Då känns det ännu mer trivsamt här i föreningen.

Kommentera och gilla gärna detta inlägg så att vi vet att du är med 😊

Guide för att komma igång
https://boappa.se/documents/valkomstbrev_uppstartsguide_boende.pdf

Behöver ni hjälp så kontakta oss i styrelsen eller be en granne om hjälp.

Välkommen

Styrelsen

Asfaltering av infart 14:e september

Eftersom det visade sig att asfalteringen av infarten kommer att kräva att vi stänger av infarten helt under några timmar så har vi valt att flytta arbetet till torsdagen den 14:e september efter kl 8.00. Målet är att vi ska bli klara under förmiddagen.

Hälsningar
Styrelsen

Asfaltering vecka 35

Det har nu blivit dags att åtgärda vissa delar av asfalten i området som varit värst åtgångna enligt det beslut som togs på årsstämman. Infarten till området är en av dom delarna som kommer asfalteras om. Detta kommer att påverka trafiken in och ut ur området där vi kommer stänga av ena halvan av vägen i taget så att det under tiden arbetet pågår ändå går att passera.

Arbetet kommer att pågå under vecka 35


Hälsningar


Styrelsen

Uppmaning inför sommaren

Nu är äntligen sommarn och semestern här för många och då finns det några saker som är extra viktiga att tänka på kring vår närmiljö. Så innan vi sjunker ner i solstolarna med en härlig bok eller gör den där efterlängtade resan eller något annat skoj så är det bra om vi ser över våra häckar, träd och andra växtligheter, så att dom inte hänger ut över vägarna i området, men också så att det inte växer igen helt och gör så att tjuvar kan arbeta ostört.

För allas säkerhet så är det viktigt att alla håller efter sina häckar och annan växtlighet så att dessa inte sticker ut över kantstenarna och skymmer sikten på våra vägar och skyltar.

Informera gärna grannarna när ni åker bort och se över höjden på häckarna så att det går att se om någon rör sig inne på tomten för att minska inbrottsriskerna.
Be gärna en granne ta hand om posten också.

Det går såklart inte att helt förebygga inbrott men gå gärna in på Grannsamverkans hemsida och se över listan på tips och åtgärder här https://samverkanmotbrott.se/brottsforebyggande-tips-och-atgarder/

Sommarhälsningar

Aniaras styrelse

Sommarfesten inställd!

Det har framkommit till styrelsens kännedom att en Samfällighet inte får bekosta t ex en Sommarfest och det ligger inte heller inom styrelsens uppdrag att anordna den typen av aktiviteter.
Detta gäller även om Samfälligheten har fattat ett stämmobeslut då en fest ses som ”främmande för föreningens ändamål” Därför känner vi i styrelsen att vi nu inte har något annat val än att ställa in Sommarfesten.
Däremot är t ex korv med bröd vid föreningsaktiviteter som städdagarna okej då det anses främja föreningen.

Det finns inget som hindrar att medlemmar anordnar fester och andra aktiviteter själva, men att dom då gör det utan Samfällighetens stöd.