Grannsamverkan

Vi deltar i Grannsamverkan för att hålla ner vardagsbrotten i området, framförallt inbrott i bostäder och bilar.

Gå med i Aniaras grannsamverkan
Anmäl dig till grannsamverkan

Mer om grannsamverkan
Läs om vad det innebär i denna informationsbroschyr för privatpersoner (PDF), huvudinformationen är på sida 9 och du hittar brottsförebyggande tips på sida 14. Du kan även hitta mer information på organisationens webbplats.

Ansvarig
Henrik Stensvad (192)
Hör helst av dig på telefon om du har några frågor.
Mobilnummer: 070 – 838 74 27
E-post: henrik.stensvad@gmail.com