Bilkörning inom området

All bilkörning i området görs med största försiktighet då det är många som går och cyklar i området. Undvik all onödig körning.
Hastighetsbegränsning på 10 km/h är det som gäller inom hela området och gäller alla fordon.
Max 3,5 ton får köra in i området efter vändplanen.
All parkering är förbjuden i området förutom anvisade parkeringsplatser mellan garagelängorna och på dom gamla tvättplatserna.