Årsstämma tisdagen 21:a mars 2023

Nästa årsstämma hålls i Sörgårdsskolans matsal tisdagen 2023-03-21 kl. 18.00. Kallelse med handlingar inför stämman utsänds senare. Motioner till stämman ska lämnas till styrelsen senast 2023-02-19. Motioner skickas per e-post till styrelsen@aniara.se eller läggs i föreningens brevlåda vid anslagstavlan. Motion ska innehålla en tydlig förklaring av ärendet samt förslag på lösning och om det krävs ett budgetförslag.