Lediga poster

Det är snart dags för Aniaras årsstämma den 22:a maj och vi har ett flertal poster som behöver tillsättas.
Att som medlem vara delaktig i en Samfällighet är viktigt för att kunna hålla nere avgifterna, men är också ett bra sätt att lära känna sina grannar.
Dom poster som vi inte kan fylla med våra medlemmar, tvingas vi ta in externa resurser som kostar mer och höjer avgiften för alla medlemmar.

Styrelsen
Ledamot Styrelseordförande, väljs på 2 år
Ledamot, väljs på 2 år
Ledamot, väljs på 2 år
Suppleant, väljs på 1 år

Valberedning
Ledamot Sammankallande, väljs på 1 år
Ledamot, väljs på 1 år

Tekniskt ansvarig, väljs på 1 år

Anmäl intresse till styrelsen@aniara.se
Skriv vad du heter, vilket gatunummer du bor på och vilken eller vilka poster du kan tänka dig så sätter vi upp dig på listan för val på årsstämman.
Med vänliga hälsningarStyrelsen (tf Valberedning då vi inte har någon på den posten)