Hej alla boende i Aniara

Det börjar närma sig ny stämma hos oss, men tyvärr vet vi
inte ännu hur vi kommer att genomföra den på bästa sätt.
Men vi är nog alla fullt medvetna om att någon
sammankomst i matsalen på Sörgårdsskolan inte är möjligt.
Vi återkommer med information.

Vi i styrelsen vill uppmana ALLA boende att vi är i behov utav
fler som vill komma med i styrelsen och jobba för vårt Aniara.
Det som är aktuellt just nu är:
1 revisor
2 revisor suppleanter
2 suppleanter till styrelsen
2 pers till valberedning

Kontakta någon i styrelsen vid intresse

Sen är 5 februari 2021 är sista dagen att lämna in motioner till stämman.

Vänligen
Styrelsen