Höststädning 2020

Hej alla i Aniara

Lördagen den 17 oktober kl.10.00 är det dags för höststädning här i området. Vi samlas i vändzonen i vanlig ordning. Dessvärre måste vi ställa in förtäringen med korvgrillning då vi känner att vi måste ta det säkra före det osäkra med covid-19.

Vi behöver verkligen hjälpas åt för att få det rent och snyggt i området, det är alla boendes ansvar. Under de senaste åren har deltagandet varit undermåligt och intresset väldigt svalt. Om inte vi sköter om vårt område och hjälp ska tas in innebär det kostnader för oss boende. Om man inte har möjlighet att vara med på städdagen fungerar det ypperligt att göra det en annan dag då man har tid. Fråga gärna någon i styrelsen vad som behövs göras om man är osäker. Vi är har full förståelse för att äldre och riskgrupper inte deltar, men vi har många friska och yngre ben som vi gärna ser hjälper till.

En väldigt viktig sak som ligger på varje boendes ansvar. Vi har en stundande vinter och snöröjning. Alla måste klippa buskar, träd mm som går ut i gatan samt beskära träd som hänger ut från sidan och hänger ovanifrån då plogen är bred men även hög. Annars får vi inte plogat och sandat.

Sen ni som har trafik och områdesskyltar som sitter så dom skyms utav era buskar och träd, måste klippa så att dessa syns.

Till alla som inte anmält sin mail för information från styrelsen, gör det. Maila till aniaras_styrelse@hotmail.com så vi kan lägga in er i listan. Kolla även vår sida på Facebook och hemsida www.aniara.se.

Sen börjar det dyka upp frågor gällande våra garage och denna pågående utredning. Simon är den som leder denna fråga och svarar bäst på detta. Han har skapat en mail där han kan svara på era frågor.

aniarasgarage@gmail.com   

I vanlig ordning kommer en container till städdagen.

Ingen slänger personligt avfall innan städdagens slut, och det gäller alla. Efter städdagen är man välkommen att slänga sitt eget avfall.

Men containern får inte överfyllas så det går upp över kanten och inget avfall som inte tillåts får slängas. Detta innebär böter för oss i Aniara.

OK att slänga är:

BLANDAT AVFALL Papper, trä, plast, metaller, textilier och icke brännbart (t ex mineralull, tegel, sten och betong)

Får INTE slängas:

Asbest – från exempelvis byggskivor, takskivor, rörisolering. Elektriskt eller elektroniskt avfall – allting med sladd, batterier eller solcell. Produkter med freon – t ex kylskåp och frysboxar. Ljuskällor – lysrör, lågenergilampor, glödlampor eller andra ljuskällor. Hushållsavfall – avser t ex köksavfall. Däck Farligt avfall – målarfärg, kemikalier, lösningsmedel, spillolja, impregnerat material t ex tryckimpregnerat trä.

Hoppas att se er på städdagen!

Vänligen

Styrelsen