Välkomna till Aniaras städdag måndag 24:e april klockan 18:00

Vi samlas vid vändplanen.

Arbetsuppgifter

  • Montera gupp i området
  • Kratta löv
  • Lås sandlådorna
  • Klippa häckar vid soptunnorna
  • Klippa häckar vid behov
  • Ogräs vid lekparker
  • Olja staket

Vi vill också passa på att påminna om att gör en kontroll under respektive länga och ser så att allt ser bra ut och att vi inte har några läckor.

Med vänlig hälsning

Styrelsen